clr
[
    [  
  [
การปกป้องลิขสิทธิ์ของweb browser และ web site
 

การปกป้องลิขสิทธิ์ของเว็บไซด์และBrowser

ArtistScope Site Protection System (ASPS) ประกอบด้วยสองส่วนที่จัดสรรให้ความปลอดภัยในการให้บริการทางเว็บไซด์เป็นไปได้ ไม่มีอะไรไม่ได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบหรือแสวงหาผลประโยชน์ ภายใต้การทำงานของ ASPS ที่ได้กลั่นกรองและส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนรหัส (encrypted)ไปยังโปรแกรมการอ่านเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ASPS จัดสรรทางออกของการปกป้องเนื้อหาข้อมูลใยแก้วที่มีประสิทธิภาพที่สุด:
  • ป้องกันการดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูลของเว็บเพจ และเนื้อหาบนรหัส html
  • ป้องกันการพิมพ์ จับภาพ และบันทึกหน้าจอ
  • ป้องกันสื่อบันเทิงและรูปภาพจากการครอบครองลิงค์
  • ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและปกป้องศูนย์กลางบันทึกข้อมูล
  • ป้องกันสื่อข้อมูลทุกประเภท รวมถึง Flash PDF และวิดิโอ
  • ส่งมอบและตอบรับข้อมูลใยแก้วจากการค้นหา โดยใช้ระบบเปลี่ยนรหัสข้อมูล (encrypted)ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  • ใช้ได้กับระบบใยแก้ว(web)ทุกระบบและทุกภาษารวมถึง SSL
  • ง่ายและสะดวกต่อการผสมผสานเข้ากับระบบอื่น เช่น CSS หรือ DRM
ไม่มีการดูแลพิเศษอย่างอื่นสำหรับข้อมูลสื่อและบันเทิงต่างๆ (ไม่ต้องใช้ระบบ encryption)

ASPS Web Reader เป็นระบบนำเสนอข้อมูลที่ปลอดภัยที่ใช้ดูเนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองจาก ASPS ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ที่ใช้ระบบ ASPS จะได้รับสลับสับเปลี่ยนระหว่างระบบค้นหาข้อมูลของพวกเขาและระบบ ASPS Web Reader โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กำลังถูกค้นหาว่าเป็นเนื้อหาของระบบ ASPS หรือระบบปกติ

ASPS นำเสนอการปกป้องลิขสิทธิ์ที่ดีที่สุด สามารถคุ้มครองสื่อและข้อมูลต่างๆที่แสดงบนเว็บเพจของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ HTML, JavaScript, PHP, ASP, .Net, Sharepoint หรือ ColdFusion ระบบ ASPS จะปล่อยให้ฐานข้อมูลของคุณทำงานได้อย่างอิสระ จากนั้นจะเปลี่ยนรหัสข้อมูลเพื่อการส่งมอบ ในแบบที่ ASPS Web Reader เท่านั้นที่จะสามารถแปลข้อมูลได้

ทำไมควรเลือกใช้ระบบ ArtistScope Site Protection System (ASPS)

ทุกวันนี้ มีระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วหรือเว็บบล๊าวเซอร์หลายแบบหลายผลิตภัณฑ์ และส่วนใหญ่ก็จะเลียนแบบมาจาก Internet Explorer หรือ Mozilla อีกทั้งยังออกแบบด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันโดยมุ่งเน้นเพียงแค่เพื่อให้ได้รับความนิยมเท่านั้น และเพื่อเพิ่มความเป็นที่นิยมนี้ ผู้ผลิตออกแบบโปรแกรมเหล่านี้ก็เดินหน้าที่สร้างความสะดวกในการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลสื่อทุกชนิดอย่างไม่หยุดยั้ง และไม่คำนึงถึงลิขสิทธิ์และข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นโดยผู้เขียนและเจ้าของข้อมูล ผู้จัดการดูแลและออกแบบเว็บไซด์ที่ต้องการปกป้องเนื้อหาข้อมูลของเว็บต้องการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องลิขสิทธิ์ แต่ถึงกระนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันได้ว่าการปกป้องลิขสิทธิ์จะได้ผล เนื่องจากความเอี้อเฟื้อของ Browser ที่ทำให้ระบบ add-ons เป็นเสมือนตัวช่วยในการละเมิดลิขสิทธิ์ ขัดขวางและหยุดการทำงานของระบบความปลอดภัยของเว็บไซด์ ระบบความปลอดภัยในระบบ Web Browser ของ ArtistScope จึงกำเนิดขึ้นเพื่อจัดสรรทางเลือกในการปกป้องเนื้อหาใยแก้วของคุณ ASPS Web Reader ได้เอาชนะปัญหาเหล่านี้และไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนในโลกปัจจุบันจะเสมอเหมือนได้

ASPS Web Reader คืออะไร

ASPS Web Reader ไม่เป็นเพียงแค่การห่อหุ้มระบบนำเสนอข้อมูลของคุณแต่เพียงภายนอกเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ASPS Web Reader เป็นระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่ได้ทำงานภายใต้การควบคุมของระบบเสนอข้อมูลธรรมดาเท่านั้น มีเพียงทางเดียวที่จะหยุดการคุ้มครองจาก ASPS Web Reader ได้ก็คือการให้คำสั่งหยุดทำงานของระบบโดยตรงเท่านั้น ในทางปฏิบัติแล้วศูนย์กลางการทำงานของระบบจะคล้ายคลึงกับระบบนำเสนอข้อมูลของ Chrome และ Safari แต่ในความแตกต่างอยู่ที่การสร้างระบบขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันการถูกฉกฉวยโอกาสจากระบบภายนอก

ASPS แตกต่างจากระบบอื่นอย่างไร

อธิบายง่ายๆอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ไม่มีระบบนำเสนอข้อมูลอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ มันเป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายระบบนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อการทดสอบในการตั้งข้อจำกัดในการใช้งานของผู้ใช้ แต่ระบบเหล่านี้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองการลอกเลียนแบบได้ในทุกรูปแบบ ระบบป้องกันการลอกเลียนแบบบางระบบ เช่น skinned versions ของ IE ก็อ้างความสามารถในการปกป้องเนื้อหาใยแก้วโดยการขัดขวางการพิมพ์หน้าจอหรือคำสั่งอื่นๆ ซึ่งความคุ้มครองของระบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากซอฟแวร์ในการจับภาพจากหน้าจอที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ใครก็ตามที่ใช้ระบบลวงตาใหม่ในการป้องกันการจับภาพหน้าจอ หรืออาจจะเป็นระบบที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่จากระบบเก่าเหล่านี้ ก็ยังสามารถที่จะถูกเอาเปรียบและฉวยโอกาสได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับระบบนำเสนอข้อมูลเลียนแบบอื่นที่อ้างความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลสื่อบันเทิงอื่นๆจากการดาวน์โหลด ระบบนำเสนอข้อมูลทุกระบบจะเก็บข้อมูลการดาวน์โหลดไว้ในแฟ้มข้อมูลอินเตอร์เน็ตชั่วคราวที่เรียกว่า cache ส่วนซอฟแวร์สมัยใหม่ที่ใช้กับการดาวน์โหลดวิดิโอหรือรูปภาพก็จะดึงข้อมูลมาจาก cache เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ASPS Web Reader ได้รับการออกแบบที่จะไม่ให้เหลือร่องรอยใดๆสำหรับการฉวยโอกาสเช่นนี้

CopySafe Web plugin สามารถให้ความคุ้มครองในการปกป้องลิขสิทธิ์จากการจับและการบันทึกภาพหน้าจอ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้กับระบบที่มีความนิยมอย่างระบบ Windows ส่วนระบบที่เพิ่มการทำงานร่วมให้กับระบบนำเสนอข้อมูลทั่วไปนั้นเป็นเพียงการเปิดช่องทางให้ผู้ออกแบบระบบได้สร้างชื่อเสียง ด้วยการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาของเว็บมากกว่าจะเป็นการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ASPS Web Reader จึงได้ถูกออกแบบให้เพิ่มการป้องกันจากนักฉวยโอกาสและมีการสร้างกลไกภายในที่ป้องกันโปรแกรมการจับภาพหน้าจอที่สมบูรณ์แบบ

ASPS มีระบบการทำงานอย่างไร

ASPS ส่งมอบข้อมูลเนื้อหาโดยตรงจากฐานข้อมูลไปยังระบบค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งมีเพียงระบบ ASPS Web Reader เท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสได้ ในการส่งมอบข้อมูลผ่าน ASPS ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงรหัสหรือการจัดการดูแลเพิ่มเติมซ้ำซ้อนอื่นใดในเนื้อหาเว็บจากฐานข้อมูล ซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลเนื้อหาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นบันทึกฐานข้อมูล สื่อบันเทิงและเว็บเพจที่สร้างขึ้นอย่างอิสระในทุกภาษาจะถูงส่งมอบอย่างปลอดภัยจากฐานข้อมูลไปยังระบบอ่านข้อมูลของผู้ค้นหา โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดได้ฉวยโอกาสลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือนำข้อมูลกลับไปใช้ใหม่ เว็บไซด์สามารถบรรจุทั้งเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองและเนื้อหาสาธารณะ ทั้งจากระบบค้นหาข้อมูลและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกข้อมูล เพียงแค่เพิ่มรหัส meta-tag เข้าไปจากรหัสเดิมเท่านั้น ก็สามารถใช้ ASPS Web Reader ในการตั้งข้อจำกัดการใช้ข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นโดยระบบ html ธรรมดาได้ทันที เมื่อรหัสที่ถูกเพิ่มเข้าไปได้รับการตรวจพบจาก Server ก็จะถูกส่งมอบข้อมูลในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนรหัสข้อมูล (encrypted) ซึ่งมีเพียง ASPS Web Reader เท่านั้นที่สามารถถอดรหัสและแสดงข้อมูลได้ สำหรับระบบนำเสนอข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ ASPS Web Reader จะรับข้อความเตือนระบบบกพร่อง เมื่อพยายามจะอ่านข้อมูลจาก ASPS ในกรณีที่มีการพลิกแพลงระบบ ASAP จะส่งข้อมูลเปลี่ยนรหัส encrypted blob กลับไปยังระบบนำเสนอข้อมูลนั้นเพื่อปิดล็อคการทำงาน ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ขององค์กรนาซ่ายังต้องใช้เวลาแรมเดือนในการถอดรหัสและแก้ใข encrypted blob นี้

การส่งมอบข้อมูลจากระบบนำเสนอข้อมูลปกติไปยัง ASPS Web Reader

เว็บไซด์ส่วนใหญ่แม้แต่เว็บไซด์ที่มีการป้องกันหรือจำกัดเนื้อหาจะเปิดทางเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์และระบบค้นหาข้อมูล การทำงานของ ASPS Web Reader ก็ไม่ได้มีความแตกต่างใดๆ จากเว็บเพจปกติ คุณเพียงแค่เพิ่มปุ่มทำงานให้เริ่มการทำงานของ ASPS Web Reader เท่านั้นแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลตามปกติ ซึ่ง ASPS นี้สามารถใช้งานได้จากระบบนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่ได้ระบุในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบ ถ้า ASPS Web Reader ได้รับการติดตั้งไว้แล้ว ระบบจะสามารถดำเนินการได้จากเว็บเพจของคุณ ไม่เช่นนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์จะได้รับบริการดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคำอธิบายการใช้งานบนเว็บเพจนั้นๆ

ความเชื่อถือได้ของ ASPS Web Browser

ASPS Web Reader สามารถรับการเข้าสำรวจเว็บไซด์และข้อมูลสื่อต่างได้เช่นเดียวกับระบบนำเสนอข้อมูลอื่นๆ นอกเสียจากว่าข้อมูลต่างๆไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือบันทึกได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ด้วยการทำงานของ ASPS Web Reader เว็บไซด์ของท่านจะปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งบุคคลที่สาม หรือติดอยู่ในข้อจำกัดที่ยัดเยียดให้โดยนโยบายระบบความปลอดภัยอื่น เพราะศูนย์กลางระบบนำเสนอข้อมูล ASPS browser ได้รวมเอาการจัดระบบรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว ดังนั้นในกรณีที่ระบบอ่านข้อมูลถูกรบกวน ระบบจะหยุดทำงานและเนื้อหาก็จะไม่ถูกนำเสนอหรือดาวน์โหลด ความยุ่งยากและปัญาหาความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

การทำงานของ ASPS Web Reader

สิ่งแรกที่ต้องทราบคือระบบการนำเสนอข้อมูลใยแก้วในปัจจุบันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ การโฆษณาเกินความจริง ระบบเหล่านี้ต่างก็อ้างที่สุดของความเร็วและความปลอดภัย แต่โดยทั่วไปแล้วมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ระบบเหล่านี้ฉวยโอกาสใช้ความบกพร่องจากการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ชื่อว่ามีความปลอดภัย ในส่วนของความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ระบบเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันเลย ที่สำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบในเรื่องของความเร็วก็คือ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของทั้งฝ่ายส่งมอบและฝ่ายรับอ่านข้อมูล นอกจากวิธีในการร้องขอและเก็บกักข้อมูลของ cache แล้ว ไม่มีทางอื่นทีจะทำอะไรได้ส่วนของความเร็ว เว้นจากการสละโอกาสในการรักษาความปลอดภัย ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้ใช้จะพบว่า ASPS Web Reader เทียบเท่าได้กับระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วอื่นๆในด้านวิวัฒนาการ การทำงาน การดูแลสนับสนุนข้อมูลสื่อ ยกเว้นอย่างเดียวคือการละเว้นการใช้งานของศูนย์เก็บข้อมูลชั่วคราว (cache) อย่างสิ้นเชิง ในทางตรงกันข้าม ASPS Web Reader จะเก็บข้อมูลจากการดาวน์โหลดในศูนย์ความจำ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเหลือให้นำกลับไปใช้ในศูนย์เก็บข้อมูลชั่วคราว ซึ่งทำให้ข้อมูลในหน้าที่ผ่านการเยี่ยมชมแล้วแสดงได้ช้าลงเล็กน้อยเท่านั้น

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน ได้โดยคลิกที่นี่

หน้าหลัก
เกี่ยวกับ ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
บริการช่วยเหลือ


spacer Copy protect any web site
spacer

spacer
ArtistScope Secure Web Browser
spacer
Copy Protect Resources

clr