clr
[
    [  
  [
จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้บริการ eBook และ PDF
 

การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM)สำหรับเอกสารและหนังสืออิเล็กทรอนิก

ArtistScope DRM จัดสรรการจัดการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิก (eBooks) และเอกสารต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังให้อำนาจแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ให้มีสิทธิ์ในการควบคุมเหนือผู้ใช้ในการเข้าถึง eBooks และเอกสารตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนด
 • จำกัดสิทธิ์และเฉพาะเจาะจงบุคคลที่สามารถเข้าเปิดดูข้อมูลและเอกสาร
 • จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงเอกสารและกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
 • จัดการมอบหมายเอกสารให้ตัวบุคคลที่ระบุหรือปรับระดับให้เป็นกลุ่มผู้ใช้
 • คุ้มครองเด็ดขาดในทุกเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
 • ตั้งวันหมดอายุตามวันเวลาท้องถิ่นของคอมพิวเตอร์
 • ตั้งการหมดอายุตามวันเวลาของการเริ่มอ่านข้อมูล
 • กำหนดจำนวนของผู้เข้าชมให้ป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
 • กำหนดจำนวนการพิมพ์ตามระดับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้
 • กำหนดการเข้าถึงข้อมูลตาม IP number หรือ network
 • ป้องกันการแบ่งปันหรือ ส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้ไม่ได้รับอนุญาต
 • จำกัดการส่งต่อเอกสารทางอีเมลล์ การดาวน์โหลด หรือบนแผ่นดิสก์
การที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดข้อมูลได้ทำให้ ArtistScope DRM เป็นระบบป้องกันการส่งต่อข้อมูลที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต บุคคลนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลได้ นอกเสียจากว่าผู้นั้นจะได้รับสิทธิ์ของการเข้าถึงจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าการใช้ ArtistScope DRM ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูล eBooks หรือข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าได้ ในขณะที่ยังมีอำนาจการควบคุมและสามารถหยุดการเข้าชมเมื่อใดก็ได้ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาในการเข้าชมข้อมูลรวมถึงผู้ที่สามารถเข้าชมได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่คุณกำหนดในศูนย์ควบคุม (Control panel) จะมีผลบังคับใช้ทันที แม้กระทั่งข้อมูลเอกสารได้ถูกบันทึกลงแผ่น CD หรือข้อมูลเอกสารที่ถูก download ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปแล้ว ก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นกัน หรือแม้ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บอกปัดข้อตกลงและปฏิเสธการชำระเงิน หรือกรณีที่เอกสารถูกเปิดเผยลงในเว็บไซด์สาธารณะอื่นๆ คุณก็สามารถที่จะถอนคำอนุญาตจากผู้ใช้รายนั้นหรือระงับการเข้าชมข้อมูลเอกสารนั้นได้ทันทีอย่างง่ายดาย เจ้าของลิขสิทธิ์ทุกท่านจะมีอำนาจควบคุมโดยเด็ดขาดและสามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบได้ดังต่อไปนี้
 • สร้างและจัดการกลุ่มผู้ใช้และสมาชิกด้วยอำนาจควบคุมสิทธิ์ขาด
 • จัดระดับการเข้าถึงข้อมูลเอกสารพร้อมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทันที
 • ส่งจดหมายข่าวให้กลุ่มและสมาชิกเป็นรายบุคคลพร้อมกับแนบเอกสารได้
 • จัดการส่งมอบข้อมูลเอกสารให้แก่สมาชิกจากการจำหน่าย eBooks ออนไลน์
 • ได้รับรายงานโดยละเอียดและข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิก การใช้ข้อมูลเอกสารและกิจกรรมต่างๆ
ควบคู่ไปกับอำนาจหน้าที่ที่มีให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนการบริการสามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลางให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์และสมาชิกได้อีกด้วย
 • การเข้าถึงการควบคุมเอกสารข้อมูลของทุกกลุ่มผู้ใช้และสมาชิกทุกคน
 • ความสามารถในการตั้งข้อจำกัดและการอนุญาตเข้าเครือข่าย
 • ระบบการรับเงินค่าสมัครสมาชิกและเลือกประเภทบัญชี
 • การแก้ไขรูปแบบเพื่อใช้กับระบบอีเมลล์และระบบการรับสมัครสมาชิก
 • การตรวจดูและการจัดการสิทธิ์ในการลบข้อมูลสถิติของทุกๆบัญชีสมาชิก
การจัดการดูแลโดย ArtistScope DRM สามารถเปลี่ยนเอกสารทุกอย่างให้เป็น PDF ได้ อีกทั้งให้อำนาจในการควบคุมสิทธิ์ขาดเหนือลูกค้าทุกราย สิทธิ์ในการพิมพ์ จำนวนการพิมพ์ เวลาและบุคคลผู้สามารถเปิดชมข้อมูล ระบบ DRM ของเราสร้างความมั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสาร หรือ eBook ของท่านได้ และท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตเหล่านั้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ถึงแม้ว่าเอกสารนั้นได้ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปแล้วก็ตาม ArtistScope DRM มีบริการให้เลือกใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการเช่าบริการแม่ข่าย (hosted service) หรือการซื้อซอฟแวร์เพื่อใช้ในการติดตั้งบนฐานข้อมูลธุรกิจหรือจะนำไปใช้เป็นการส่วนตัวก็ได้

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน ได้โดยคลิกที่นี่

 
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ ArtistScope
ArtistScope DRM
ArtistScope RDC
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
บริการช่วยเหลือ


spacer Copy protect any web site
spacer

spacer
ArtistScope Secure Web Browser
spacer
Copy Protect Resources

clr