บริการช่วยเหลือ
บริการช่วยเหลือ

บริการช่วยเหลือ


ติดต่อ ArtistScope

Email เป็นวิธีติดต่อที่ดีและเหมาะสมที่สุด อีกทั้งทีมงานของเราสามารถดำเนินการช่วยเหลือได้ในทุกภาษาเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีนี้ท่านสามารถระบุ links ของ site ของท่านได้พร้อมทั้งตัวอย่างของความต้องการในการช่วยเหลือได้อย่างชัดเจน เพื่อทางทีมงานของเราสามารถจัดส่งรูปภาพและตัวอย่างให้ท่านได้

คำร้องขอทุกหัวข้อจะได้รับการตอบคำถามและการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการปกป้องลิขสิทธิ์โดยตรง ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าที่ใช้ web application ได้ในทุกระบบ ดังนั้นกรุณาอธิบายปัญหาและความต้องการโดยละเอียด เพื่อได้รับคำปรึกษาที่ดีและเหมาะสมที่สุด สำหรับภาษาในการติดต่อสื่อสารนั้น ภาษาอังกฤษจะเหมาะสมที่สุด แต่อย่างไรก็ดีเราก็มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาเพื่อช่วยสื่อสารในภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ

  * กรุณากรอกข้อมูลในทุกช่อง
ชื่อ:
อีเมลล์:
เว็บไซต์:
ประเทศ:
ข้อความ:
 
รหัส: (ตามที่แสดงข้างบน)
 facebook
twitter
email
Live Customer Service