การปกป้องลิขสิทธิ์ของweb browser และ web site

การปกป้องลิขสิทธิ์ของweb browser และ web site


ArtistScope Site Protection System (ASPS) ประกอบด้วยสองส่วนที่จัดสรรให้ความปลอดภัยในการให้บริการทางเว็บไซด์เป็นไปได้ ไม่มีอะไรไม่ได้รับการคุ้มครองจากการลอกเลียนแบบหรือแสวงหาผลประโยชน์ ภายใต้การทำงานของ ASPS ที่ได้กลั่นกรองและส่งผ่านข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนรหัส (encrypted)ไปยังโปรแกรมการอ่านเว็บบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

ASPS จัดสรรทางออกของการปกป้องเนื้อหาข้อมูลใยแก้วที่มีประสิทธิภาพที่สุด:

  • ป้องกันการดาวน์โหลดและบันทึกข้อมูลของเว็บเพจ และเนื้อหาบนรหัส html
  • ป้องกันการพิมพ์ จับภาพ และบันทึกหน้าจอ
  • ป้องกันสื่อบันเทิงและรูปภาพจากการครอบครองลิงค์
  • ป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและปกป้องศูนย์กลางบันทึกข้อมูล
  • ป้องกันสื่อข้อมูลทุกประเภท รวมถึง Flash PDF และวิดิโอ
  • ส่งมอบและตอบรับข้อมูลใยแก้วจากการค้นหา โดยใช้ระบบเปลี่ยนรหัสข้อมูล (encrypted)ที่มีประสิทธิภาพที่สุด
  • ใช้ได้กับระบบใยแก้ว(web)ทุกระบบและทุกภาษารวมถึง SSL
  • ง่ายและสะดวกต่อการผสมผสานเข้ากับระบบอื่น เช่น CSS หรือ DRM

ไม่มีการดูแลพิเศษอย่างอื่นสำหรับข้อมูลสื่อและบันเทิงต่างๆ (ไม่ต้องใช้ระบบ encryption)

ArtisBrowser เป็นระบบนำเสนอข้อมูลที่ปลอดภัยที่ใช้ดูเนื้อหาที่ได้รับความคุ้มครองจาก ASPS ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์ที่ใช้ระบบ ASPS จะได้รับสลับสับเปลี่ยนระหว่างระบบค้นหาข้อมูลของพวกเขาและระบบ ArtisBrowser โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับข้อมูลที่กำลังถูกค้นหาว่าเป็นเนื้อหาของระบบ ASPS หรือระบบปกติ

ASPS นำเสนอการปกป้องลิขสิทธิ์ที่ดีที่สุด สามารถคุ้มครองสื่อและข้อมูลต่างๆที่แสดงบนเว็บเพจของคุณ ไม่ว่าคุณจะใช้ HTML, JavaScript, PHP, ASP, .Net, Sharepoint หรือ ColdFusion ระบบ ASPS จะปล่อยให้ฐานข้อมูลของคุณทำงานได้อย่างอิสระ จากนั้นจะเปลี่ยนรหัสข้อมูลเพื่อการส่งมอบ ในแบบที่ ASPS Web Reader เท่านั้นที่จะสามารถแปลข้อมูลได้

ทำไมควรเลือกใช้ระบบ ArtistScope Site Protection System (ASPS)

ทุกวันนี้ มีระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วหรือเว็บบล๊าวเซอร์หลายแบบหลายผลิตภัณฑ์ และส่วนใหญ่ก็จะเลียนแบบมาจาก Internet Explorer หรือ Mozilla อีกทั้งยังออกแบบด้วยวัตถุประสงค์เดียวกันโดยมุ่งเน้นเพียงแค่เพื่อให้ได้รับความนิยมเท่านั้น และเพื่อเพิ่มความเป็นที่นิยมนี้ ผู้ผลิตออกแบบโปรแกรมเหล่านี้ก็เดินหน้าที่สร้างความสะดวกในการค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลสื่อทุกชนิดอย่างไม่หยุดยั้ง และไม่คำนึงถึงลิขสิทธิ์และข้อจำกัดที่กำหนดขึ้นโดยผู้เขียนและเจ้าของข้อมูล ผู้จัดการดูแลและออกแบบเว็บไซด์ที่ต้องการปกป้องเนื้อหาข้อมูลของเว็บต้องการทางเลือกที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องลิขสิทธิ์ แต่ถึงกระนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะรับประกันได้ว่าการปกป้องลิขสิทธิ์จะได้ผล เนื่องจากความเอี้อเฟื้อของ Browser ที่ทำให้ระบบ add-ons เป็นเสมือนตัวช่วยในการละเมิดลิขสิทธิ์ ขัดขวางและหยุดการทำงานของระบบความปลอดภัยของเว็บไซด์ ระบบความปลอดภัยในระบบ Web Browser ของ ArtistScope จึงกำเนิดขึ้นเพื่อจัดสรรทางเลือกในการปกป้องเนื้อหาใยแก้วของคุณ ASPS Web Reader ได้เอาชนะปัญหาเหล่านี้และไม่มีผลิตภัณฑ์ไหนในโลกปัจจุบันจะเสมอเหมือนได้

ASPS Web Reader คืออะไร

ArtisBrowser ไม่เป็นเพียงแค่การห่อหุ้มระบบนำเสนอข้อมูลของคุณแต่เพียงภายนอกเท่านั้น ในทางตรงกันข้าม ASPS Web Reader เป็นระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วที่สมบูรณ์แบบ ซึ่งไม่ได้ทำงานภายใต้การควบคุมของระบบเสนอข้อมูลธรรมดาเท่านั้น มีเพียงทางเดียวที่จะหยุดการคุ้มครองจาก ArtisBrowser ได้ก็คือการให้คำสั่งหยุดทำงานของระบบโดยตรงเท่านั้น ในทางปฏิบัติแล้วศูนย์กลางการทำงานของระบบจะคล้ายคลึงกับระบบนำเสนอข้อมูลของ Chrome และ Safari แต่ในความแตกต่างอยู่ที่การสร้างระบบขึ้นมาใหม่เพื่อป้องกันการถูกฉกฉวยโอกาสจากระบบภายนอก

ASPS แตกต่างจากระบบอื่นอย่างไร

อธิบายง่ายๆอย่างตรงไปตรงมาก็คือ ไม่มีระบบนำเสนอข้อมูลอื่นที่สามารถเปรียบเทียบได้ มันเป็นการปฏิเสธไม่ได้ว่ามีหลายระบบนำเสนอข้อมูลที่ได้รับการออกแบบเพื่อการทดสอบในการตั้งข้อจำกัดในการใช้งานของผู้ใช้ แต่ระบบเหล่านี้ไม่สามารถให้ความคุ้มครองการลอกเลียนแบบได้ในทุกรูปแบบ ระบบป้องกันการลอกเลียนแบบบางระบบ เช่น skinned versions ของ IE ก็อ้างความสามารถในการปกป้องเนื้อหาใยแก้วโดยการขัดขวางการพิมพ์หน้าจอหรือคำสั่งอื่นๆ ซึ่งความคุ้มครองของระบบเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นจากซอฟแวร์ในการจับภาพจากหน้าจอที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ใครก็ตามที่ใช้ระบบลวงตาใหม่ในการป้องกันการจับภาพหน้าจอ หรืออาจจะเป็นระบบที่ได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่จากระบบเก่าเหล่านี้ ก็ยังสามารถที่จะถูกเอาเปรียบและฉวยโอกาสได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับระบบนำเสนอข้อมูลเลียนแบบอื่นที่อ้างความสามารถในการคุ้มครองข้อมูลสื่อบันเทิงอื่นๆจากการดาวน์โหลด ระบบนำเสนอข้อมูลทุกระบบจะเก็บข้อมูลการดาวน์โหลดไว้ในแฟ้มข้อมูลอินเตอร์เน็ตชั่วคราวที่เรียกว่า cache ส่วนซอฟแวร์สมัยใหม่ที่ใช้กับการดาวน์โหลดวิดิโอหรือรูปภาพก็จะดึงข้อมูลมาจาก cache เช่นเดียวกัน ในทางตรงกันข้าม ASPS Web Reader ได้รับการออกแบบที่จะไม่ให้เหลือร่องรอยใดๆสำหรับการฉวยโอกาสเช่นนี้

CopySafe Web plugin สามารถให้ความคุ้มครองในการปกป้องลิขสิทธิ์จากการจับและการบันทึกภาพหน้าจอ อีกทั้งยังสามารถทำงานได้กับระบบที่มีความนิยมอย่างระบบ Windows ส่วนระบบที่เพิ่มการทำงานร่วมให้กับระบบนำเสนอข้อมูลทั่วไปนั้นเป็นเพียงการเปิดช่องทางให้ผู้ออกแบบระบบได้สร้างชื่อเสียง ด้วยการนำเสนอข้อมูลเนื้อหาของเว็บมากกว่าจะเป็นการป้องกัน ด้วยเหตุนี้ ASPS Web Reader จึงได้ถูกออกแบบให้เพิ่มการป้องกันจากนักฉวยโอกาสและมีการสร้างกลไกภายในที่ป้องกันโปรแกรมการจับภาพหน้าจอที่สมบูรณ์แบบ

ASPS มีระบบการทำงานอย่างไร

ASPS ส่งมอบข้อมูลเนื้อหาโดยตรงจากฐานข้อมูลไปยังระบบค้นหาข้อมูลในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรหัสข้อมูลป้องกันการลอกเลียนแบบ ซึ่งมีเพียงระบบ ArtisBrowser เท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสได้ ในการส่งมอบข้อมูลผ่าน ASPS ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงรหัสหรือการจัดการดูแลเพิ่มเติมซ้ำซ้อนอื่นใดในเนื้อหาเว็บจากฐานข้อมูล ซึ่งก็หมายความว่าข้อมูลเนื้อหาใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นบันทึกฐานข้อมูล สื่อบันเทิงและเว็บเพจที่สร้างขึ้นอย่างอิสระในทุกภาษาจะถูงส่งมอบอย่างปลอดภัยจากฐานข้อมูลไปยังระบบอ่านข้อมูลของผู้ค้นหา โดยที่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้ใดได้ฉวยโอกาสลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือนำข้อมูลกลับไปใช้ใหม่ เว็บไซด์สามารถบรรจุทั้งเนื้อหาที่ได้รับการคุ้มครองและเนื้อหาสาธารณะ ทั้งจากระบบค้นหาข้อมูลและผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์โดยไม่จำเป็นต้องแบ่งแยกข้อมูล เพียงแค่เพิ่มรหัส meta-tag เข้าไปจากรหัสเดิมเท่านั้น ก็สามารถใช้ ArtisBrowser ในการตั้งข้อจำกัดการใช้ข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นโดยระบบ html ธรรมดาได้ทันที เมื่อรหัสที่ถูกเพิ่มเข้าไปได้รับการตรวจพบจาก Server ก็จะถูกส่งมอบข้อมูลในรูปแบบของการปรับเปลี่ยนรหัสข้อมูล (encrypted) ซึ่งมีเพียง ASPS Web Reader เท่านั้นที่สามารถถอดรหัสและแสดงข้อมูลได้ สำหรับระบบนำเสนอข้อมูลและอุปกรณ์อื่นๆที่ไม่ใช่ ArtisBrowser จะรับข้อความเตือนระบบบกพร่อง เมื่อพยายามจะอ่านข้อมูลจาก ASPS ในกรณีที่มีการพลิกแพลงระบบ ASAP จะส่งข้อมูลเปลี่ยนรหัส encrypted blob กลับไปยังระบบนำเสนอข้อมูลนั้นเพื่อปิดล็อคการทำงาน ซึ่งแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์ขององค์กรนาซ่ายังต้องใช้เวลาแรมเดือนในการถอดรหัสและแก้ใข encrypted blob นี้

การส่งมอบข้อมูลจากระบบนำเสนอข้อมูลปกติไปยัง ArtisBrowser

เเว็บไซด์ส่วนใหญ่แม้แต่เว็บไซด์ที่มีการป้องกันหรือจำกัดเนื้อหาจะเปิดทางเข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์และระบบค้นหาข้อมูล การทำงานของ ArtisBrowser ก็ไม่ได้มีความแตกต่างใดๆ จากเว็บเพจปกติ คุณเพียงแค่เพิ่มปุ่มทำงานให้เริ่มการทำงานของ ArtisBrowser เท่านั้นแล้วระบบก็จะแสดงข้อมูลตามปกติ ซึ่ง ASPS นี้สามารถใช้งานได้จากระบบนำเสนอข้อมูลทั่วไปที่ได้ระบุในระหว่างขั้นตอนการติดตั้งระบบ ถ้า ArtisBrowser ได้รับการติดตั้งไว้แล้ว ระบบจะสามารถดำเนินการได้จากเว็บเพจของคุณ ไม่เช่นนั้นผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซด์จะได้รับบริการดาวน์โหลดโปรแกรมพร้อมคำอธิบายการใช้งานบนเว็บเพจนั้นๆ

ความเชื่อถือได้ของ ArtisBrowser

ArtisBrowser สามารถรับการเข้าสำรวจเว็บไซด์และข้อมูลสื่อต่างได้เช่นเดียวกับระบบนำเสนอข้อมูลอื่นๆ นอกเสียจากว่าข้อมูลต่างๆไม่สามารถลอกเลียนแบบหรือบันทึกได้ ยกเว้นจะได้รับอนุญาตโดยตรงจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น ด้วยการทำงานของ ArtisBrowser เว็บไซด์ของท่านจะปลอดภัยโดยไม่ต้องพึ่งบุคคลที่สาม หรือติดอยู่ในข้อจำกัดที่ยัดเยียดให้โดยนโยบายระบบความปลอดภัยอื่น เพราะศูนย์กลางระบบนำเสนอข้อมูล ASPS browser ได้รวมเอาการจัดระบบรักษาความปลอดภัยไว้แล้ว ดังนั้นในกรณีที่ระบบอ่านข้อมูลถูกรบกวน ระบบจะหยุดทำงานและเนื้อหาก็จะไม่ถูกนำเสนอหรือดาวน์โหลด ความยุ่งยากและปัญาหาความปลอดภัยก็จะไม่เกิดขึ้นอีกต่อไป

การทำงานของ ArtisBrowser

สสิ่งแรกที่ต้องทราบคือระบบการนำเสนอข้อมูลใยแก้วในปัจจุบันมีความเหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งก็คือ การโฆษณาเกินความจริง ระบบเหล่านี้ต่างก็อ้างที่สุดของความเร็วและความปลอดภัย แต่โดยทั่วไปแล้วมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ระบบเหล่านี้ฉวยโอกาสใช้ความบกพร่องจากการพัฒนาเพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้ชื่อว่ามีความปลอดภัย ในส่วนของความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตนั้น ระบบเหล่านี้ไม่มีความแตกต่างกันเลย ที่สำคัญที่คนส่วนใหญ่ไม่ทราบในเรื่องของความเร็วก็คือ ความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานของทั้งฝ่ายส่งมอบและฝ่ายรับอ่านข้อมูล นอกจากวิธีในการร้องขอและเก็บกักข้อมูลของ cache แล้ว ไม่มีทางอื่นทีจะทำอะไรได้ส่วนของความเร็ว เว้นจากการสละโอกาสในการรักษาความปลอดภัย ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ผู้ใช้จะพบว่า ArtisBrowser เทียบเท่าได้กับระบบนำเสนอข้อมูลใยแก้วอื่นๆในด้านวิวัฒนาการ การทำงาน การดูแลสนับสนุนข้อมูลสื่อ ยกเว้นอย่างเดียวคือการละเว้นการใช้งานของศูนย์เก็บข้อมูลชั่วคราว (cache) อย่างสิ้นเชิง ในทางตรงกันข้าม ArtisBrowser จะเก็บข้อมูลจากการดาวน์โหลดในศูนย์ความจำ ดังนั้นจึงไม่มีข้อมูลเหลือให้นำกลับไปใช้ในศูนย์เก็บข้อมูลชั่วคราว ซึ่งทำให้ข้อมูลในหน้าที่ผ่านการเยี่ยมชมแล้วแสดงได้ช้าลงเล็กน้อยเท่านั้น

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน ได้โดยคลิกที่นี่


facebook
twitter
email
Live Customer Service