การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM)สำหรับเอกสารและหนังสืออิเล็กทรอนิก

การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM)สำหรับเอกสารและหนังสืออิเล็กทรอนิก


ArtistScope DRM จัดสรรการจัดการควบคุมสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิก (eBooks) และเอกสารต่างๆได้อย่างเต็มรูปแบบ อีกทั้งยังให้อำนาจแก่เจ้าของลิขสิทธิ์ให้มีสิทธิ์ในการควบคุมเหนือผู้ใช้ในการเข้าถึง eBooks และเอกสารตามวิธีการและระยะเวลาที่กำหนด

 • จำกัดสิทธิ์และเฉพาะเจาะจงบุคคลที่สามารถเข้าเปิดดูข้อมูลและเอกสาร
 • จัดการสิทธิ์ของผู้ใช้ในการเข้าถึงเอกสารและกลุ่มผู้ใช้ที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง
 • จัดการมอบหมายเอกสารให้ตัวบุคคลที่ระบุหรือปรับระดับให้เป็นกลุ่มผู้ใช้
 • คุ้มครองเด็ดขาดในทุกเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลง
 • ตั้งวันหมดอายุตามวันเวลาท้องถิ่นของคอมพิวเตอร์
 • ตั้งการหมดอายุตามวันเวลาของการเริ่มอ่านข้อมูล
 • กำหนดจำนวนของผู้เข้าชมให้ป็นแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม
 • กำหนดจำนวนการพิมพ์ตามระดับผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้
 • กำหนดการเข้าถึงข้อมูลตาม IP number หรือ network
 • ป้องกันการแบ่งปันหรือ ส่งต่อข้อมูลให้แก่ผู้ไม่ได้รับอนุญาต
 • จำกัดการส่งต่อเอกสารทางอีเมลล์ การดาวน์โหลด หรือบนแผ่นดิสก์

การที่ผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้สามารถเปิดข้อมูลได้ทำให้ ArtistScope DRM เป็นระบบป้องกันการส่งต่อข้อมูลที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลไปให้บุคคลอื่นที่ไม่ได้รับอนุญาต บุคคลนั้นก็ไม่สามารถทำอะไรกับข้อมูลได้ นอกเสียจากว่าผู้นั้นจะได้รับสิทธิ์ของการเข้าถึงจากเจ้าของลิขสิทธิ์ในระดับเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าการใช้ ArtistScope DRM ทำให้คุณสามารถส่งข้อมูล eBooks หรือข้อมูลต่างๆให้กับลูกค้าได้ ในขณะที่ยังมีอำนาจการควบคุมและสามารถหยุดการเข้าชมเมื่อใดก็ได้ นอกเหนือจากนี้ คุณสามารถกำหนดเวลาในการเข้าชมข้อมูลรวมถึงผู้ที่สามารถเข้าชมได้อีกด้วย การเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่คุณกำหนดในศูนย์ควบคุม (Control panel) จะมีผลบังคับใช้ทันที แม้กระทั่งข้อมูลเอกสารได้ถูกบันทึกลงแผ่น CD หรือข้อมูลเอกสารที่ถูก download ลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปแล้ว ก็จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยเช่นกัน หรือแม้ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บอกปัดข้อตกลงและปฏิเสธการชำระเงิน หรือกรณีที่เอกสารถูกเปิดเผยลงในเว็บไซด์สาธารณะอื่นๆ คุณก็สามารถที่จะถอนคำอนุญาตจากผู้ใช้รายนั้นหรือระงับการเข้าชมข้อมูลเอกสารนั้นได้ทันทีอย่างง่ายดาย เจ้าของลิขสิทธิ์ทุกท่านจะมีอำนาจควบคุมโดยเด็ดขาดและสามารถเข้าถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบได้ดังต่อไปนี้

 • สร้างและจัดการกลุ่มผู้ใช้และสมาชิกด้วยอำนาจควบคุมสิทธิ์ขาด
 • จัดระดับการเข้าถึงข้อมูลเอกสารพร้อมสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงที่มีผลทันที
 • ส่งจดหมายข่าวให้กลุ่มและสมาชิกเป็นรายบุคคลพร้อมกับแนบเอกสารได้
 • จัดการส่งมอบข้อมูลเอกสารให้แก่สมาชิกจากการจำหน่าย eBooks ออนไลน์
 • ได้รับรายงานโดยละเอียดและข้อมูลสถิติเกี่ยวกับสมาชิก การใช้ข้อมูลเอกสารและกิจกรรมต่างๆ

ควบคู่ไปกับอำนาจหน้าที่ที่มีให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว เจ้าหน้าที่ส่วนการบริการสามารถควบคุมระบบรักษาความปลอดภัยส่วนกลางให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์และสมาชิกได้อีกด้วย

 • การเข้าถึงการควบคุมเอกสารข้อมูลของทุกกลุ่มผู้ใช้และสมาชิกทุกคน
 • ความสามารถในการตั้งข้อจำกัดและการอนุญาตเข้าเครือข่าย
 • ระบบการรับเงินค่าสมัครสมาชิกและเลือกประเภทบัญชี
 • การแก้ไขรูปแบบเพื่อใช้กับระบบอีเมลล์และระบบการรับสมัครสมาชิก
 • การตรวจดูและการจัดการสิทธิ์ในการลบข้อมูลสถิติของทุกๆบัญชีสมาชิก

การจัดการดูแลโดย ArtistScope DRM สามารถเปลี่ยนเอกสารทุกอย่างให้เป็น PDF ได้ อีกทั้งให้อำนาจในการควบคุมสิทธิ์ขาดเหนือลูกค้าทุกราย สิทธิ์ในการพิมพ์ จำนวนการพิมพ์ เวลาและบุคคลผู้สามารถเปิดชมข้อมูล ระบบ DRM ของเราสร้างความมั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสาร หรือ eBook ของท่านได้ และท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตเหล่านั้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ถึงแม้ว่าเอกสารนั้นได้ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปแล้วก็ตาม ArtistScope DRM มีบริการให้เลือกใช้ได้ทั้งในรูปแบบของการเช่าบริการแม่ข่าย (hosted service) หรือการซื้อซอฟแวร์เพื่อใช้ในการติดตั้งบนฐานข้อมูลธุรกิจหรือจะนำไปใช้เป็นการส่วนตัวก็ได้

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน ได้โดยคลิกที่นี่


facebook
twitter
email
Live Customer Service