clr
[
    [  
  [
ปกป้องข้อมูล PDF จากการลอกเลียนแบบทั้งปวง
 

การปกป้องลิขสิทธิ์จากการลักลอบเลียนแบบและลักลอบพิมพ์ของข้อมูลบน PDF

ตลอดเวลาที่ผ่านมา CopySafe PDF เป็นระบบปกป้องลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับ eBooks and ข้อมูล PDF ด้วยการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ ท่านสามารถปกป้องการลักลอบลอกเลียนแบบและการลักลอบจับภาพในทุกรูปแบบ บวกกับอำนาจในการจัดการควบคุมเหนือผู้ใช้บริการของท่าน ท่านได้กลายเป็นผู้กำอำนาจเหนือวิกฤตการณ์ร้ายด้านข้อมูลและยังสามารถปกป้องวิชาชีพและการงานของท่านอีกด้วย
  • ป้องกันการลอกเลียนแบบรวมถึง screenshot โดยการพิมพ์หน้าจอและการจับภาพหน้าจอ
  • ป้องกันการส่งต่อข้อมูลให้ผู้อื่นและการกระจายข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
  • ตั้งรหัสผ่านเพื่อการป้องกันการฉวยโอกาสหรือการตัดต่อ
  • ตั้งวันหมดอายุที่ไม่สามารถเอาเปรียบได้โดยการเปลี่ยนเวลาในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้
  • ตั้งวันหมดอายุโดยวันเวลาเริ่มเปิดข้อมูลครั้งแรก
  • ป้องกันการพิมพ์ทั้งหมดหรือจำกัดจำนวนการพิมพ์
  • จำกัดการดูข้อมูลของผู้ใช้แต่ละราย
  • ป้องกันการส่งต่อข้อมูล PDF โดย email, download หรือบนแผ่น disk
  • ป้องกันข้อมูล PDF บน web page ของท่าน
  • ได้รับการควบคุมสิทธิ์ขาดที่มีผลบังคับใช้ทันที แม้แต่กับข้อมูลที่ผ่านการ download แล้ว
CopySafe PDF จัดสรรการปกป้องลิขสิทธิ์ข้อมูล PDF ที่มีความปลอดภัยที่สุด ซึ่งมีความแยบยลละเอียดอ่อนเหมาะกับรูปแบบความต้องการในทุกรูปแบบ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างระบบปกป้องลิขสิทธิ์ CopySafe PDF กับระบบปกป้องข้อมูล PDF อื่น หลายท่านจะต้องประหลาดใจว่าทำไมผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้ชื่อว่าเป็นระบบปกป้องลิขสิทธิ์ ทั้งทำงานได้เพียงผิวเผินเท่านั้น

สมรรถภาพอื่นของระบบปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูล PDF

กุญแจสำคัญในความเชื่อถือได้ของ CopySafe PDF protection ก็คือลักษณะการออกแบบของระบบ ไม่เพียงแต่เทคนิคการเปลี่ยนฐานรหัสข้อมูล (encrypt) ที่มีความปลอดภัยสูงสุดแล้ว ส่วนประกอบอื่น เช่น ระบบการอ่าน การปกป้องลิขสิทธิ์ รูปแบบแฟ้มข้อมูล และขั้นตอนการเข้าสู่ระบบ ก็ยังได้รับการออกแบบพิเศษโดยเน้นความสามารถในการลบร่องรอยไม่ให้เหลือข้อมูลใดๆไว้ให้ลอกเลียนแบบได้

ความพิเศษสุดของการปกป้องลิขสิทธิ์ข้อมูล PDF

ระบบ CopySafe ได้จัดสรรการปกป้องลิขสิทธิ์ที่มีความปลอดภัยสูงสุดมาตั้งแต่ปี 1998 มาจนทุกวันนี้ยังไม่มีผู้ใดที่จะสามารถสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่เสมอเหมือนเทียบเท่าความสามารถในการปกป้องที่สมบูรณ์แบบ ที่ควบคุมได้ทั้งการลอกเลียนแบบและเทคนิคการบันทึกข้อมูล อาทิ การพิมพ์หน้าจอ และ การจับภาพหน้าจอ เป็นต้น ผลิตภัณฑ์อื่นที่กล่าวอ้างว่ามีความสามารถในการป้องกันการจับภาพนั้น เป็นการกล่าวอ้างเพียงลมๆแล้งๆที่เชื่อถือไม่ได้ เพราะในความเป็นจริงแล้วผลิตภัณฑ์เหล่านั้นไม่ได้ป้องกันการจับภาพใดๆทั้งสิ้น ในทางตรงกันข้ามระบบเหล่านี้เพียงหยุดการทำงานของโปรแกรมบางโปรมแกรมที่ได้ระบุชื่อไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ซึ่งเมื่อได้รับการเปลี่ยนชื่อใหม่โปรแกรมเหล่านั้นก็สามารถกลับมาใช้งานได้เช่นเดิม

การปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูลเอกสารโดยการใช้รหัสผ่าน (password protection)

ระบบปกป้องเอกสารที่มีความนิยมที่สุดคือการใช้รหัสผ่าน กฎของการป้องกันโดยใช้รหัสผ่านต้องการความเชื่อมั่นว่าผู้ที่มีรหัสผ่านจะไม่เปิดเผยรหัสผ่านให้แก่ผู้อื่นต่อไป การคุ้มครองในลักษณะนี้จะมีประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อรหัสผ่านนั้นไม่อยู่ในที่เปิดเผย และนี่ก็เป็นเสมือนบังเหียนเพื่อการควบคุมการใช้ข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในทุกวันนี้ มีโปรแกรมที่สามารถดึงและถอดรหัสผ่านเพื่อให้เข้าถึงข้อมูลเอกสารได้ ซึ่งโปรแกรมเหล่านี้ก็มีให้หาได้มากมายในอินเตอร์เน็ต แต่ถึงกระนั้นโปรมแกรมเหล่านี้ไม่สามารถใช้ได้กับระบบ CopySafe PDF documents ของเรา

การปกป้องลิขสิทธิ์โดยการตั้งวันหมดอายุ (expiry protection)

เทคนิคการป้องกันอีกแบบก็คือการตั้งวันหมดอายุ ซึ่งหลังจากวันหมดอายุเอกสารข้อมูลนั้นจะไม่สามารถเปิดได้อีก วิธีทั่วไปที่ใช้ในการฉกฉวยโอกาสจากการป้องกันแบบนี้ก็คือการย้อนเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ย้อนกลับไปในอดีต และโดยส่วนใหญ่วันหมดอายุของข้อมูลเอกสารจะขึ้นอยู่กับวันเวลาบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ วิธีแก้ไขปัญหาโดยทั่วๆไปก็โดยการใช้ระบบตรวจเช็คเวลาต่างหาก แต่ระบบ CopySafe PDF ของเราอนุญาตให้ลูกค้าเลือกใช้ได้ระหว่างการใช้ระบบตรวจเช็คเวลาแยกต่างหาก (time server checks) หรือระบบเช็คเวลาท้องถิ่น (local time checks) ก็ได้ เพราะในบางกรณีผู้ใช้บริการอาจไม่อินเตอร์เน็ต (offline)

การปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูลเอกสารโดยการกำหนดวันเวลาการใช้ (expiry protection)

แทนที่จะตั้งวันหมดอายุตามปฏิทินสากล ท่านสามารถตั้งการหมดอายุของข้อมูลเอกสารโดยการใช้จำนวนวันหรือชั่วโมง เริ่มต้นจากเวลาที่ผู้ใช้บริการของท่านเปิดข้อมูลเป็นครั้งแรก วิธีนี้ใช้ได้ผลมากสำหรับการส่งผ่านเอกสารโดยใช้แผ่นดิสก์ วิธีการเริ่มจากการตั้งเวลาให้อยู่ใน sleeping mode จนกระทั่งแผ่นดิสก์ถูกเปิดเป็นครั้งแรก ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ในอนาคต การตั้งเวลาทั้งจากจำนวนวันหรือจากจำนวนชั่วโมงนั้นจะได้รับการนับระยะเวลาลงไปถึงหน่วยนาที ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลที่ได้รับการตั้งเวลาการใช้ไว้ 3 ชั่วโมง เมื่อเริ่มเปิดข้อมูลในเวลา 13:45 นาฬิกา ข้อมูลจะหมดอายุการใช้งานในเวลา 16:45 นาฬิกา แต่มีข้อจำกัดอย่างหนึ่งในการใช้ระบบป้องกันวิธีนี้ คือ ท่านจะต้องใช้งานควบคู่ไปกับระบบควบคุมจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM control) ไปด้วย จะใช้ระบบจำนวนระยะเวลาการใช้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ แต่จะไม่มีผลกระทบใดๆกับข้อมูลจนกระทั่งข้อมูลถูกปิด

การปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูลโดยการควบคุมการพิมพ์หรือการตั้งจำนวนการพิมพ์ (print protection)

ในการใช้ CopySafe PDF ของเราท่านสามารถระบุได้ว่าผู้ใช้สามารถพิมพ์ข้อมูลได้หรือไม่ เมื่อใดก็ตามที่ไม่ได้รับอนุญาตการพิมพ์ ผู้ใช้จะไม่สามารถพิมพ์ข้อมูลได้โดยเด็ดขาด และเมื่อการพิมพ์ได้รับอนุมัติผู้ใช้สามารถพิมพ์ได้จากเครื่องพิมพ์จริงเท่านั้น ซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ใช่ระบบเครื่องพิมพ์ปลอมแปลงที่เสริมเข้าไปในระบบ PDF เพื่อให้สามารถสร้างข้อมูลใหม่จากข้อมูลเดิมของท่าน ควบคู่ไปกับระบบจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) ของเรา ท่านสามารถกระชับการควบคุมเหนือการป้องกันการพิมพ์ปกติ โดยการกำหนดจำนวนการพิมพ์ต่อข้อมูลต่อผู้ใช้ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านต้องการให้ผู้ใช้บริการแต่ละรายสามารถพิมพ์ได้ครั้งเดียวในแต่ละข้อมูลเอกสาร ท่านก็สามารถกำหนดได้ล่วงหน้า

การปกป้องลิขสิทธิ์จากการส่งต่อเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาต (rights protection)

วิธีเดียวที่จะสามารถป้องกันการส่งต่อข้อมูลเอกสารโดยไม่ได้รับอนุญาตได้ ก็โดยการใช้ระบบจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (document rights management: DRM) และทางเดียวที่จะใช้ระบบจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) ได้โดยไม่ถูกฉวยโอกาสก็โดยการใช้บริการของ ArtistScope DRM เมื่อท่านใช้ระบบ CopySafe PDF ของเราท่านจะได้รับบริการช่วยเหลือตรงจาก server ในออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การควบคุมจัดการข้อมูลเอกสารโดยสิทธิ์ขาด (super DRM)

การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) สำหรับเอกสารของท่านไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และมันยังเสนออำนาจการควบคุมสิทธิ์ขาดให้แก่ผู้ใช้บริการ ด้วยระบบ ArtistScope DRM ท่านสามารถระงับการเข้าถึงข้อมูลเอกสารได้ทันที ถึงแม้ว่าข้อมูลนั้นได้ถูก download แล้วก็ตาม

ระบบอ่านข้อมูล PDF ที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ (CopySafe PDF Reader)

ระบบ CopySafe PDF Reader ของเราเปิดให้กับสาธารณชนและสามารถ download ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ระบบการอ่านของเราใช้ได้กับข้อมูล PDF ทั่วไป และได้รวมความสามารถในการเปลี่ยนขนาดหน้า ขยายภาพ auto-scrolling, bookmarks, hyperlinks และยังรวมระบบป้องกันลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและการจัดการสิทธิ์ CopySafe PDF Reader ให้สามารถส่งต่อข้อมูลเอกสารได้ใหม่จากการ download โดยตรงจาก website ของท่านหรือจากแผ่น disk พร้อมกับเอกสารอื่นๆ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมด้านราคา ตัวอย่าง software และตัวอย่างระบบ กรุณาติดต่อเราโดย คลิกที่นี่
หน้าหลัก
เกี่ยวกับ ArtistScope
ArtistScope DRM
ASPS Site Protection
CopySafe PDF
CopySafe Video
CopySafe Web
บริการช่วยเหลือ 

Copy protect video

Copy Protect Info

clr