การปกป้องลิขสิทธิ์ และ โปรแกรมจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล

การปกป้องลิขสิทธิ์ และ โปรแกรมจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล


ArtistScope เป็นผู้บุกเบิกการปกป้องลิขสิทธิ์และได้ดำรงความเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรทางออกที่ล้ำค่านี้เรื่อยมาตั้งแต่ปี 1998 ยิ่งไปกว่านั้น ArtistScope ยังคงสร้างสรรระบบปกป้องลิขสิทธิ์และการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก ทุกวันนี้เราได้นำเสนอความหลากหลายในการปกป้องสื่อข้อมูลทุกชนิดจากการลอกเลียนแบบ จับภาพ บันทึกและแบ่งปันข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจให้แก่นักเขียน ศิลปิน และผู้ประกอบการในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาและช่องทางการประกอบอาชีพของตน

ทางเลือกแต่ละทางที่จะกล่าวต่อไปนี้จัดบริการให้สำหรับสื่อข้อมูลและการใช้ที่แตกต่างกัน ทางเลือกเหล่านี้จัดสรรการปกป้องลิขสิทธิ์ที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งเหมาะกับแบบของสื่อข้อมูลที่ต่างกันออกไป และยังอยู่เหนือระบบคู่แข่งอื่นที่มีให้เลือกในท้องตลาดปัจจุบัน

การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (DRM) สำหรับเอกสารและ eBooks

เอกสารทุกชนิดสามารถเปลี่ยนให้เป็น PDF ได้พร้อมทั้งให้อำนาจในการควบคุมสิทธิ์ขาดแก่ลูกค้าของเราทุกราย รวมถึงสิทธิ์ในการควบคุมการพิมพ์ จำนวนการพิมพ์ เวลาและบุคคลผู้สามารถเปิดชมข้อมูล ระบบการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (DRM) ของเราสร้างความมั่นใจว่าเฉพาะบุคคลที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถเปิดเอกสาร หรือ eBook ของท่านได้ และท่านยังสามารถเปลี่ยนแปลงคำสั่งอนุญาตเหล่านั้นเมื่อใดก็ได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ถึงแม้ว่าเอกสารนั้นได้ถูกบันทึกลงในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไปแล้วก็ตาม จากการเสนอบริการปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูล PDF โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือการให้บริการแม่ข่ายทำให้ ArtistScope DRM เป็นทางเลือกแรกที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ eBooks เอกสารประกอบการสำคัญ เอกสารลับเฉพาะต่างๆ นอกจากนี้ซอฟแวร์ของเรายังสามารถซื้อเพื่อการใช้งานภายในองค์กรและระบบ intranet ได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน กรุณาคลิกที่นี่

การปกป้องลิขสิทธิ์จากการลอกเลียนแบบและพิมพ์ข้อมูล PDF และ eBooks

ในเรื่องของปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูล PDF จากการถูกลอกเลียนแบบและส่งต่อข้อมูลผ่าน email โดยไม่ได้รับอนุญาต โปรแกรม Copysafe PDF เสนอการคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพที่สุดจากการลอกเลียนแบบทุกชนิดรวมถึงการพิมพ์หน้าจอและการจับภาพหน้าจออีกด้วย พร้อมกับอีกทางเลือกจากการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ที่มอบให้แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ นักเขียน และนักข้อมูลการตลาดสามารถปกป้องอาชีพการงานและหยุดยั้งการเอาเปรียบจากเหล่ามิจฉาชีพได้ ตั้งแต่ 2008 เป็นต้นมา CopySafe PDF ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งในบรรดาผู้ประกอบการ สถานศึกษา สถานฑูต สถาบันตุลาการ และสถาบันทหารในทุกประเทศ ศูนย์สั่งการและดำเนินการระบบของท่านจะได้รับการดูแลแบบครบวงจร ใบอนุญาตใช้บริการ CopySafe PDF เป็นใบเบิกทางไปสู่บัญชีเจ้าของลิขสิทธิ์ในระบบ DRM ของเราเพื่ออำนาจในการจัดการเอกสาร ข้อมูล และสมาชิกของท่าน

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน กรุณาคลิกที่นี่

การปกป้องลิขสิทธิ์และการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์(DRM) ของวิดิโอ

ไม่มีระบบอื่นใดที่จะให้การคุ้มครองความปลอดภัยแก่เจ้าของลิขสิทธิ์จากการลักลอบลอกเลียนแบบและบันทึกข้อมูลและให้อำนาจการจัดการดูแลสิทธิ์ขาดในการใช้วิดิโอได้ในเวลาเดียวกัน จากพัฒนาการล่าสุดของ AristScope การปกป้องลิขสิทธิ์และการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ของเราได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้ใช้กับวิดิโอ ในขณะที่วิดิโอสามารถดูได้จาก web page หรือใช้ media player ระบบรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบันทึกและลอกเลียนแบบก็จะทำงานไปพร้อมๆกับการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์(DRM) เฉพาะสมาชิกที่ได้รับอนุญาตเท่านั้นที่จะดูวิดิโอเหล่านี้ได้ ซึ่งนี่หมายถึงว่าการลักลอบใช้วิดิโอจะไม่มีทางเกิดขึ้น ทำให้ผู้ขายและให้บริการสื่อเหล่านี้สามารถปกป้องวิชาชีพของพวกเขาได้ ใบอนุญาตใช้บริการอนุญาตบัญชีเจ้าของลิขสิทธิ์ทุกท่านในระบบ DRM มีอำนาจในการจัดการวิดิโอและสมาชิกของท่าน และท่านยังสามารถซื้อระบบ DRM ของเราเพื่อใช้กับ server ของท่านเองได้อีกด้วย

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน กรุณาคลิกที่นี่

การปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพ Web Pages และ Web Media

Copysafe Web สามารถใช้ได้กับทุกๆ web browser เพราะระบบ Copysafe Web ได้รับการออกแบบเบื้องต้นเพื่อให้การปกป้องรูปภาพต่างๆ ดังนั้นระบบจึงสามารถคุ้มครองข้อมูลใน web page จากการลักลอบลอกเลียนแบบ รวมถึงการสั่งพิมพ์หน้าจอและการจับภาพหน้าจอ รูปภาพจะถูกเก็บไว้ใน server อย่างปลอดภัยจากทุกคนแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ webmaster และแม่ข่ายเว็บของท่านเอง ท่านจะได้รับการบริการแบบครบวงจรในการดูแลศูนย์สั่งการของท่าน โปรแกรมเปลี่ยนฐานรหัสข้อมูล (encryption software) นี้สามารถติดตั้งบน Windows server เพื่อนำไปดำเนินการบน web site ของท่านได้ ระบบ add-on ให้อำนาจ scripting control แก่ท่านโดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน กรุณาคลิกที่นี่

การปกป้องลิขสิทธิ์ Website และ Web Browser (ASPS)

โดยทั่วไปการคุ้มครอง website ถูกจำกัดด้วยระบบของ web browser ที่มีชื่อเสียง เป็นผลให้การคุ้มครอง website ล้มเหลวและยอมให้ผู้อื่นเข้าถือกรรมสิทธิ์ของข้อมูล ดังนั้นในการที่จะให้ความคุ้มครองแก่ website และเนื้อหาข้อมูลในนั้นให้เหมาะสมแล้ว web browser จะต้องได้รับการออกแบบโดยเฉพาะให้ทำการคุ้มครอง web page ซึ่งนั่นก็เป็นหน้าที่ของ ASPS ArtistScope Site Protection System (ASPS) ส่งมอบข้อมูลที่ได้รับการเปลี่ยนฐานรหัส (encrypt) จาก website ของท่านไปยัง web browser ของผู้ใช้ ซึ่งข้อมูลนี้สามารถถอดรหัส (decrypted) และแสดงเนื้อหาได้โดยใช้ระบบ ASPS Web Reader ของเรา จากการทำงานของระบบนี้ ข้อมูลสื่อ media สามารถแสดงบน web page ของท่านภายใต้การคุ้มครองอันสมบูรณ์แบบจากการลักลอบเลียนแบบและบันทึกภาพ ประโยชน์หลักของการใช้ระบบ ASPS เหนือการใช้ระบบอื่นรวมถึงประโยชน์ที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ก็คือระบบนี้ออกแบบให้ใช้กับการแสดงเนื้อหา online โดยเฉพาะ และข้อมูลสื่อต่างๆก็ไม่ต้องการการดูแลพิเศษไม่ว่าจะเป็น encryption, obfuscation, หรือการดูแลอื่นใด ด้วยวิวัฒนาการ ASPS ท่านสามารถเขียน web page ตามปกติ

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับราคา ระบบซอฟแวร์ และชมตัวอย่างการทำงานและใช้งาน กรุณาคลิกที่นี่

สื่อเซฟการ์ด

Safeguard Media เป็นการร่วมทุนระหว่าง VinnPro Web Solutions และ ArtistScope เพื่อให้บริการปกป้องเว็บไซต์แบบประหยัดที่ทุกคนสามารถจ่ายได้ SafeGuard WordPress สามารถใช้ได้กับเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ใช้ WordPress เป็นแกนหลักในการคัดลอกเพื่อป้องกันสื่อใด ๆ และทั้งหมดที่สามารถแสดงบนหน้าเว็บได้ SafeGuard Mail ออกแบบมาเพื่อเป็นบริการส่งข้อความที่ปลอดภัยสำหรับทีม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สอนที่จัดหลักสูตรออนไลน์ แม้จะไม่มีเว็บไซต์

SafeGuard Mail เป็นเหมือนเว็บเมล เว้นแต่จะได้รับการรักษาความปลอดภัยจากทุกวิถีทางของการแสวงหาประโยชน์ ผู้เขียนและหัวหน้าทีมสามารถส่งข้อความที่ไม่สามารถคัดลอกหรือแชร์ได้ไม่ว่าด้วยวิธีใด SafeGuard WordPress ใช้ปลั๊กอิน WordPress เพื่อแสดงรูปภาพที่ป้องกันการคัดลอก PDF และวิดีโอที่ไม่ต้องการการดูแลพิเศษใด ๆ นอกเหนือจากความต้องการของผู้เข้าชมเพื่อใช้ ArtisBrowser

เจ้าของไซต์ WordPress สามารถใช้การป้องกันการคัดลอกที่ปลอดภัยที่สุดในโลกจากเว็บไซต์ WordPress ใดๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ไซต์ดาวน์โหลดทดลองใช้และสาธิต ให้คลิก SafeGuard Media

Add-ons สำหรับการใช้การปกป้องลิขสิทธิ์ใน WordPress

ระบบของ ArtistScope ทั้งหมดมีระบบ add-ons และส่วนประกอบที่ช่วยทำงานใน WordPress และ ระบบ CMS อื่นเพื่อให้ความง่ายทั้งในการทำงานทั่วไปและการลงข้อมูล

ความช่วยเหลือจาก ArtistScope Support

ท่านไม่จำเป็นต้องทำสัญญาและไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการรับความช่วยเหลือจาก ArtistScope เพราะได้รวมอยู่ในสัญญาของลูกค้าทุกท่าน ผลิตภัณฑ์ของเราทุกระบบได้รับการดูแลช่วยเหลือตราบใดที่ระบบ Window สามารถทำงานได้ ทั้งนี้เนื่องจาก 92% ของผู้ใช้เครือข่ายใช้ XP เป็นที่น่าเสียดายว่าผู้ใช้บริการเครือข่ายอีก 8% จะไม่ได้รับการคุ้มครองจากเรา เพียงเพราะว่าผู้ใช้บริการในจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้ใช้ระบบการทำงานที่แตกต่างซึ่งไม่น่าเชื่อถือหรือเพื่อความสนุกหย่อนใจเท่านั้น

สนใจรับคำปรึกษาในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาคลิกที่นี่


facebook
twitter
email
Live Customer Service