การปกป้องลิขสิทธิ์และจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (DRM) สำหรับวิดิโอ

การปกป้องลิขสิทธิ์และจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ (DRM) สำหรับวิดิโอ


ระบบ CopySafe Video Suite นำเสนอทุกอย่างที่ใช้ในการเปลี่ยนฐานรหัส (encryption) และการส่งต่อข้อมูลของการปกป้องลิขสิทธิ์วิดิโอทั้งทาง online และ offline ซึ่งรวมรายการต่อไปนี้:

 • ระบบเปลี่ยนวิดิโอให้เป็นแบบ encrypt ASF, AVI, MP4 และแฟ้มข้อมูล WMF video
 • ระบบเล่นวิดิโอ Desktop video player ซึ่งสามารถดูวิดิโอ encrypt จากแฟ้มข้อมูลหรือแผ่นดิสก์
 • ระบบเสริมใน Browser อื่นๆเพื่อดูวิดิโอจาก web pages
 • Stream server สำหรับถ่ายทอดวิดิโอ encrypt จาก Windows web server
 • ทางเลือกสำหรับการควบคุมการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) ให้ทำงานในแบบการบริการแม่ข่าย (hosted service) หรือ โปรแกรมการจัดการสำเร็จรูปให้ท่านได้จัดการเอง

ตัวเข้ารหัส (Encoder) การปกป้องลิขสิทธิ์วิดิโอของ ArtistScope

CopySafe Video Encoder สามารถใช้เปลี่ยนแฟ้มข้อมูลวิดิโอเดี่ยวให้จดทะเบียนเป็นแบบ H264 ซึ่งรูปแบบวิดิโอ H264 นี้เป็นรูปแบบล่าสุดของรูปแบบการอัดวิดิโอ แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคุณภาพของวิดิโอแต่อย่างใดถึงแม้ว่าวิดิโอในรูปแบบนี้จะถูกลดขนาดแฟ้มลงก็ตาม ยกตัวอย่างเช่น วิดิโอขนาด 300 MB ASF ซึ่งดีที่สุดในแง่ของคุณภาพและขนาดแต่สามารถลดขนาดลงได้เป็น 200 MB โดยไม่กระทบกระเทือนต่อคุณภาพของวิดิโอ เนื่องจาก Flash video นั้นโดยปกติเป็นวิดิโอที่ถูกเปลี่ยนจากวิดิโอที่มีคุณภาพสูงกว่าเช่น AVI หรือ MP4 ดังนั้นแฟ้มข้อมูล Flash files จะไม่ได้รับการซัพพอร์ทจากระบบของเรา

ในการทำงานของ CopySafe Video Encoder นั้น ระบบจะดึงข้อมูลวิดิโอได้ในเกือบทุกรูปแบบเข้ามาทำการเปลี่ยนรหัส (encrypt) เพื่อแสดงใน CopySafe Video Player และตัวเสริมใน browser (browser plugin) ที่มีสมรรถภาพดังต่อไปนี้:

 • ปกป้องลิขสิทธิ์จากการส่งต่อข้อมูลโดย email, download หรือบนแผ่น disk
 • ปกป้องลิขสิทธิ์ด้วยการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) จากการส่งต่อข้อมูลโดย email, download หรือบนแผ่น disk
 • ปกป้องลิขสิทธิ์จากการชมวิดิโอจาก web page
 • ปกป้องลิขสิทธิ์จากการชมวิดิโอจาก web pageที่ใช้ domain lock

CopySafe Video เสนอการปกป้องจากการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) สำหรับการชมวิดิโอ online และ offline เมื่อท่านใช้การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) ระบบ Media Player จะตรวจสอบสถานะของผู้ใช้บริการโดยอัตโนมัติจาก DRM Portal ว่าได้รับอนุญาติหรือไม่ อย่างไรก็ตามในกรณีที่ไม่สามารถจับระบบอินเตอร์เน็ตหรือผู้ใช้บริการอยู่ในสถานะ offline นั้นระบบ Media Player ของเราจะตรวจสอบทะเบียนของผู้ชมวิดิโอในการนำเข้าข้อมูลที่อยู่ในการคุ้มครอง

การปกป้องลิขสิทธิ์ของ Video Media Player

ระบบ CopySafe Video Encoder มีลักษณะการทำงานที่เหมือนกับ Windows Media Player ยกเว้นระบบของเราได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใจและใช้งานได้ง่ายขึ้น ArtistScope Secure Video Converter เป็นโปรแกรม media player โปรแกรมเดียวที่สามารถถอดรหัสแฟ้มข้อมูล H264 ของเราได้ ในขณะเดียวกันก็ยังใช้ได้กับแฟ้มข้อมูลอื่น หรือข้อมูลอื่นๆจาก server ที่ใช้กับ stream server ของเรา.

การปกป้องลิขสิทธิ์ของ Video Browser Plugins

ท่านสามารถเพิ่มระบบเสริมใน media player ของเราเพื่อใช้กับ web browser อื่นๆได้ วิธีนี้ทำให้ผู้ใช้บริการของท่านสามารถชมวิดิโอจาก web page ของท่านในขณะที่ลิขสิทธิ์ของท่านยังคงได้รับความคุ้มครองเช่นเดิม ระบบเสริม (plugins) พร้อมกับปุ่มคำสั่งหยุด (pause) เล่นต่อ (resume) และปุ่มเสียงและการทำงานอื่นๆในลักษณะเดียวกันกับ desktop player ระบบเสริม (browser plugin) ช่วยให้ผู้ใช้บริการของท่านสามารถดูวิดิโอได้จากระบบ static files ที่มีอยู่ในทั้ง website หรือ stream server และสามารถส่งได้จาก Windows server

การส่งต่อข้อมูล Media Player

โปรแกรม media player และระบบเสริมเปิดให้แก่สาธารณชนและสามารถ download ได้ฟรี โปรแกรม media player และ ระบบเสริมสามารถส่งต่อออกไปให้ผู้ใช้บริการพร้อมกับวิดิโอของท่าน โดยการ download จาก website หรือแผ่นดิสก์ก็ได้ ท่านสามารถเลือก

 • ระบบติดตั้ง all-in-one สำหรับ desktop media player พร้อมระบบเสริม (plugin)
 • ระบบติดตั้ง เฉพาะ desktop media player เท่านั้น
 • ระบบเสริม (plugin) แยกต่างหากสำหรับลูกค้าที่ใช้ Internet Explorer และ Mozilla web browser
 • ระบบติดตั้งสำหรับ web browser ทุกแบบพร้อมระบบเสริมทั้งสองแบบ (plugins)

โปรแกรมและระบบเสริมไม่มีรูปภาพหรือโลโกของบริษัทแสดงบนวิดิโอ เพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ต้องกังวลในเรื่องความยุ่งยากในการต้องดัดแปลงและลบโลโก้บนหน้าจอ ยิ่งไปกว่านั้นบริษัทของเราไม่เคยแนะนำให้ใช้การแสดงโลโก้บนหน้าจอในการปกป้องลิขสิทธิ์ เพราะการรักษาความปลอดภัยในวิธีนี้โดยเฉพาะกับโปรแกรมที่ต้องใช้กับ Windows และโปรแกรมป้องกันไวรัสส่วนใหญ่ต้องการที่จะทำการขายมากกว่าที่จะรักษาชื่อเสียงความน่าเชื่อถือและลิขสิทธิ์ของท่าน

การปกป้องลิขสิทธิ์และทางเลือกของการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM)

ระบบ CopySafe Video Encoder สามารถเปลี่ยนข้อมูลวิดิโอให้ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์ ซึ่งจะใช้ควบคู่กับการจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM) หรือไม่ก็ได้ วิดิโอสามารถส่งต่อโดยใช้ใบอนุญาตพิเศษและทำให้ผู้ใช้บริการสามารถชมวิดิโอของท่านได้โดยไม่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งก็หมายความว่า การจัดการตรวจสอบลิขสิทธิ์ข้อมูลดิจิตอล (DRM)ในการส่งต่อข้อมูลของเราทำงานแยกจากระบบอินเตอร์เน็ตโดยสิ้นเชิง

ArtistScope ในการปกป้องอำนาจปฏิบัติการวิดิโอ (Video Licensing)

ระบบติดตั้ง media player installer พร้อมกับ browser plugins เปิดให้แก่สาธารณชนและสามารถ download ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในการที่จะถ่ายทอดวิดิโอที่ได้รับการปกป้องลิขสิทธิ์นั้น ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมอนุญาตปฏิบัติการตลอดชีพ ซึ่งใบอนุญาตหนึ่งใบสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ต้องการใบอนุญาตเพิ่มเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นในธุรกิจของท่านสามารถซื้อเพิ่มได้ในราคาลดพิเศษ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ราคา และตัวอย่างโปรแกรม กรุณาคลิกที่นี่


facebook
twitter
email
Live Customer Service