การปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพ Web Pages และ Web Media

การปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพ Web Pages และ Web Media


CopySafe Web เสนอการปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพ โดยการเปลี่ยนรหัสและล็อคเครือข่าย domain ของรูปภาพ ซึ่งจะทำให้ รูปภาพของท่านปลอดภัยแม้แต่กับทีมงานและผู้ดูแล website ของท่าน ในขณะที่หน้าจอกำลังแสดงรูปภาพ รูปภาพจะถูกปกป้องจากการถูกลอกเลียนแบบและทำซ้ำในทุกรูปแบบ และการปกป้องนี้ก็ได้รวมการปกป้องโปรแกรมพิมพ์หน้าจอและจับภาพหน้าจอเข้าไปด้วย โปรแกรม CopySafe Web plugin ของเราเป็นโปรแกรมเดียวที่สามารถป้องกันการจับภาพหน้าจอได้ ในขณะที่โปรแกรมคู่แข่งอื่นๆทำได้เพียงแค่สั่งตรวจจับโปรแกรมหรือหยุดการทำงานของโปรแกรมจับภาพหน้าจอชั่วคราวเท่านั้น แต่เมื่อโปรแกรมจับภาพเหล่านี้ได้รับการเปลี่ยนชื่อมันก็จะสามารถกลับมาทำงานได้อีกครั้ง

  • ปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพและเนื้อหาอื่นบน web page
  • ปลอดภัยจากโปรแกรมการพิมพ์หน้าจอและโปรแกรมการจับภาพหน้าจอ
  • เปลี่ยนฐานรหัสรูปภาพทำให้ไม่สามารถดึงข้อมูลจาก browser cache มาใช้ได้
  • ล็อคเครือข่าย domain ของรูปภาพทำให้นำรูปภาพไปใช้ที่อื่นไม่ได้
  • รูปภาพถูกเก็บไว้ใน server และปลอดภัยจากแม่ข่าย (web host) ของท่าน
  • รูปภาพของท่านไม่สามารถถูกบันทึกหรือตัดต่อได้

การควบคุมลิขสิทธิ์ใน Web Browsers อื่น

Web browsers ส่วนใหญ่ถูกออกแบบให้เป็นที่นิยมในหมู่ผู้ใช้อินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการเสนอช่องทางในการลอกเลียนแบบและทำซ้ำข้อมูล การจับภาพ การบรรจุข้อมูลลงบนคอมพิวเตอร์ (download) และการส่งต่อให้ผู้อื่น ผู้ดูแล website ส่วนใหญ่จะทำให้ website ง่ายต่อการใช้ โดยเปิดทางให้บุคคลภายนอกเข้าถึง web browser ได้ง่ายขึ้นซึ่งเป็นผลให้ปกป้องลิขสิทธิ์ได้ยากขึ้น และถ้ามีคนพูดว่าการปกป้องลิขสิทธิ์เป็นเพียงแค่การตั้งรหัสเท่านั้น ก็แสดงว่าคนๆนั้นไม่เข้าใจอะไรเกี่ยวกับการปกป้องลิขสิทธิ์เลย โดยปกติ browsers จะได้รับการปกป้องจากรหัสใน web pages และ servers ซึ่ง browsers สามารถถูกสร้างให้เปลี่ยนการแสดงของเนื้อหาข้อมูล แต่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่ระบบ browsers หรือ ระบบการทำงานร่วมกับโปรแกรม Windows วิธีเดียวที่จะเข้าไปถึงศูนย์รหัสใน browsers คือ โดยการใช้ระบบเสริมที่ได้รับการรับรองและอนุมัติจากทั้งผู้ใช้บริการและระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เท่านั้น

การป้องกันการจับภาพ ใน Web Pages

ระบบป้องกันการจับภาพ (CopySafe Web plugin) ที่เสริมเข้าไปในระบบหลักทำงานคล้ายคลึงกับระบบเสริมอื่นใน browser อาทิเช่นระบบ Flash ผู้ใช้จะต้อง download และติดตั้งระบบเองเพราะระบบ CopySafe Web plugin นี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ browser ซึ่งการ download และติดตั้งระบบเองนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้แต่ละรายได้รับระบบเสริมรุ่นล่าสุดเสมอ เมื่อเว็บเพจที่ได้รับการปกป้องทำงาน ระบบเสริมก็จะเริ่มทำงานและเมื่อเว็บเพจปิดระบบเสริมก็จะหยุดทำงานเช่นกัน และในขณะที่ CopySafe Web plugin ทำงานผู้ใช้บริการของท่านจะไม่สามารถพิมพ์หน้าจอหรือใช้โปรแกรมจับภาพใดๆได้

การเปลี่ยนฐานรหัสรูปภาพและการล็อคเครือข่าย Domain (Image Encryption & Domain Lock)

CopySafe Web เปลี่ยนฐานรหัสรูปภาพโดยใช้การล็อคเครือข่าย Domain เพื่อให้มั่นใจว่ารูปภาพจะสามารถดูได้เฉพาะบน website ของท่านเท่านั้น เนื่องจากรูปภาพของท่านได้รับการเปลี่ยนฐานรหัสโดยใช้ระบบเลขฐาน (algorithm) แบบเดียวกับเครือข่าย Domain ของท่าน ทำให้ท่านมั่นใจได้ว่ารูปภาพเหล่านั้นจะไม่สามารถแสดงได้บน website อื่น รูปภาพที่ได้รับการเปลี่ยนฐานรหัสจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยใน server และจะปลอดภัยแม้แต่จากพนักงาน ผู้ดูแลเว็บ และทีมงานในศูนย์ข้อมูลของท่านเอง

CopySafe Web Insert Method

วิธี "CopySafe Web Insert" คือการเพิ่มรูปภาพเปลี่ยนฐานรหัส (encrypted image) เล็กๆเข้าไปใน web page เพื่อร้องขอให้ระบบเสริม CopySafe Web ให้การคุ้มครอง web page และเพียงการเพิ่ม encrypted image นี้ web page ใดๆก็สามารถปกป้องลิขสิทธิ์ของรูปภาพได้ง่ายๆโดยการเพิ่มรหัส html เข้าไปให้แสดงรูปภาพนั้นๆ

สิ่งที่ต้องทำมีเพียงเพิ่มรหัส html อีก 2-3 บรรทัดเข้าไปใน web page ไม่ว่า web page จะเขียนด้วยโปรแกรมใดภาษาใดก็ตาม CopySafe Web ก็สามารถปรับเปลี่ยนให้ใช้กับระบบ web ได้ทุกโปรแกรม อาทิเช่น Wordpress, Joomla, Drupal หรือ Moodle ซึ่งเป็นโปรแกรม PHP หรือไม่ก็ MySql-based ที่ทำงานบน Apache web server หรือมิฉะนั้นท่านสามารถใช้ CopySafe Web บนการทำงานของ Cold Fusion, .Net หรือ SharePoint บน Windows server ก็เป็นไปได้ทั้งนั้น

รูปภาพที่ใช้เพิ่มเข้าไปใน CopySafe Web จะเล็กหรือเรียบง่ายเท่าใดก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น รูปภาพ encrypted นี้สามารถเห็นได้ที่ 20 x 20 pixels หรือมันสามารถทำให้เห็นได้ที่ 1 x 1 pixels ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถทำการยืนยันได้ตลอดเวลาว่ารูปภาพ encrypted นั้นถูกต้องหรือไม่ และโดยการเขียน hyperlink ในรูปภาพ encrypted ท่านสามารถจัดทำคำสั่งยกเลิกได้ เช่น เพิ่มปุ่มหรือลิงค์ “click-to-leave“ เพื่อออกจากเว็บเพจที่ถูกปกป้องหรือจะยกเลิกระบบเสริม plugin’s protection ก็ได้เช่นกัน

การปกป้องลิขสิทธิ์สำหรับข้อมูล Media ทุกประเภท

โดยวิธีเพิ่มรูปภาพ CopySafe Web image เข้าไปใน web page ทุกอย่างใน web page จะถูกปกป้องจากโปรแกรมการพิมพ์และการจับภาพหน้าจอไปจนถึงการบันทึกหน้าจออีกด้วย นี่หมายความว่าท่านสามารถปกป้องลิขสิทธิ์ของข้อมูล media ที่ฝังอยู่ใน web page ไม่ว่าจะเป็น Flash movies, PDF documents, animations, Java applets, 3D objects หรือวิดิโอทุกชนิดรวมทั้ง ASF, AVI, MP4 and WMV

การปกป้องลิขสิทธิ์ในขณะที่รวมฐานข้อมูล (Database) จากการบันทึกข้อมูลรูปภาพ

CopySafe encrypted images สามารถใช้แสดงรูปภาพโดยใช้โปรแกรม Java applet หรือ ActiveX ก็ได้ เราได้จัดตัวอย่างรหัสพร้อมกับ templates ไว้ในตัวโปรแกรม เมื่อรูปภาพถูกเปลี่ยนฐานรหัส ระบบเปลี่ยนรูปภาพจะตั้งชื่อแก่รูปและแฟ้มข้อมูล ซึ่งจะรวมเอาข้อมูลที่ขึ้นอยู่กับความกว้างและความสูงไว้ด้วย เนืองจากข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถดูได้จากวิธีปกติทั่วไป ดังนั้นข้อมูลเดียวที่ต้องบันทึกใน database ก็คือชื่อแฟ้มข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลเกี่ยวกับความกว้างและความสูงในหน่วย pixels จะสามารถถอดออกมาได้ในภายหลัง ตัวอย่างเช่น รูปภาพ encrypted รหัส StarOfLight_0600_0400_C.class มีความกว้าง 600 pixels และความสูง 400 pixels ตัวอักษร "C" มาจาก "CopySafe" ในขณะที่ "S" หมายถึง รูปภาพนั้นถูกเปลี่ยนฐานรหัสโดยใช้ Secure Image converter (โปรแกรมเปลี่ยนรหัสอีกโปรแกรมหนึ่งที่เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Mac และ Linux

โปรแกรมติดตั้ง Plugin, การ Downloads และ Free Upgrades

โปรแกรมติดตั้ง Plugin ได้ถูกจัดเตรียมไว้ให้ลูกค้าที่ใช้ Windows browsers ทุกท่าน ท่านสามารถ download ระบบเสริม Plugin จาก website ของท่านเองหรือจาก ArtistScope server ก็ได้ โปรแกรมติดตั้งและเว็บเพจสำหรับ download นี้ จะถูกจัดเตรียมไว้ให้ในตัวซอฟแวร์ ดังนั้นท่านสามารถที่จะดัดแปลงให้เหมาะกับรูปแบบของ web site อย่างไรก็ได้ เพื่อให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของระบบอินเตอร์เน็ต การ upgrade ระบบเสริม Plugin และการดูแลช่วยเหลือลูกค้าได้ถูกจัดเตรียมไว้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและไม่มีขีดจำกัดใดๆทั้งสิ้น เมื่อใดก็ตามที่มีระบบเสริม Plugin รุ่นใหม่ออกมาสำหรับการ upgrade สิ่งเดียวที่ต้องเปลี่ยนใน web page ของท่าน คือ รูปแบบตัวเลขที่ใช้ในการอ่าน script เท่านั้นท่านก็จะได้รับระบบเสริม Plugin รุ่นล่าสุดโดยไม่มีความยุ่งยากใดๆทั้งสิ้น

ระดับของการปกป้องในแต่ละหน้าเว็บ (Level of Protection on Different Pages)

การปกป้องแบบครบวงจรครอบคลุมถึงการจำกัดการใช้ แถบคำสั่ง (task bar), รายการคำสั่ง (menu) และ แป้น keyboard ส่วนระดับการป้องกันในแต่ละหน้านั้นจะแตกต่างกัน ในบางหน้าท่านอาจต้องใช้การปกป้องแบบครบวงจร ในขณะที่บางหน้า อาทิ web forms และการติดต่อสื่อสารกับ mouse นั้น ลูกค้าของท่านต้องสามารถใช้ mouse และคำสั่งบน keyboard ได้เท่านั้น Software ของเราได้ตั้งระบบปกป้องลิขสิทธิ์ให้เป็นแบบครบวงจรไว้แล้วทั้งหมด ดังนั้นลูกค้าของเราสามารถอนุญาตให้โปรแกรมต่างๆ ตามรายการข้างล่างทำงานได้ด้วยการเปลี่ยนค่าตัวแปรในแต่ละหน้าโดยการเลือกคำตอบถูกหรือผิดเท่านั้น:

  • CaptureSafe : หยุดการทำงานของโปรแกรมพิมพ์และจับภาพหน้าจอ
  • MenuSafe : หยุดการทำงานเมนูคำสั่งของโปรแกรม Internet Explorer
  • KeySafe : หยุดการทำงานของแป้น keyboard
  • RemoteSafe : ป้องกันการแสดงข้อมูลบนคอมพิวเตอร์อื่น

เรามีวิดิโอตัวอย่างของการตั้งค่าต่างๆข้างต้นที่ท่านสามารถชมทาง online ให้เพื่อความสะดวก ผู้ออกแบบเว็บไซด์ของท่านสามารถตั้งค่าอนุญาตหรือห้ามการต่อเข้าระบบ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของระบบ Windows หรือชนิดและเงื่อนไขของ web browser เช่น ในเครือข่ายธุรกิจของท่านอาจต้องการ Internet Explorer 9 browsers เท่านั้นในการต่อเข้า web pages หรืออาจต้องการ Firefox หรือ Chrome รุ่นล่าสุดเท่านั้น หรือท่านอาจต้องหยุดการทำงานของ Windows รุ่นเก่าทั้งหมด และไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขใดก็ตาม web site ของท่านต้องการเพียงแต่การเปลี่ยนค่าตัวแปรบางอย่าง (insert.js) และท่านสามารถตั้งค่าครั้งเดียวสำหรับใช้กับเว็บเพจหลายๆหน้าหรือจะตั้งค่าในทีละหน้าแยกจากกันก็ได้เช่นกัน

การเปลี่ยนฐานรหัสในบรรทัดคำสั่ง (Command Line) และ Server Side ของรูปภาพ

ระบบ CopySafe Web ใช้โปรแกรม Java ซึ่งสามารถทำงานโดยบรรทัดคำสั่งในพื้นที่ หรือ การติดตั้ง CopySafe Web ใน server และถูกควบคุมโดย web pages ผ่าน server side DLL เพื่อการทำงานร่วมกับระบบหรือโปรแกรมอื่นรวมถึง CMS solutions การติดตั้ง Server-side สามารถทำให้สมาชิกใน site ของท่านสามารถบรรจุรูปภาพ (upload)และเปลี่ยนฐานรหัส(encrypted) ของรูปภาพได้ ความสามารถนี้ยังส่งผลไปถึงสมาชิกฐานข้อมูลของท่านอีกด้วย ท่านสามารถเลือกที่จะซื้อใบอนุญาต CopySafe Web และระบบ DLL ที่พร้อมใช้งานรวมกันได้ในแพ็กเกจเดียวกันซึ่งจะมีตัวอย่าง scripts สำหรับ websites ที่ใช้แม่ข่าย Windows servers ให้เป็นตัวอย่างแก่ลูกค้าของเรา ระบบ DLL เราจะจัดให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ไม่มีการรับประกันเพราะระบบ DLL ของเราได้ผ่านการทดสอบบน IIS on Windows Server 2003, Windows Server 2008 และ Windows Ultimate เรีบยร้อยแล้ว

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ราคา และตัวอย่างโปรแกรม กรุณาคลิกที่นี่


facebook
twitter
email
Live Customer Service